مقاله تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل

مقاله تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل مقاله تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 35 KB

تعداد صفحات : 10

بازدیدها : 772

برچسبها : تحقیق رضایت شغلی یادگیری سازمانی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و پزشکان بیمارستان قائم

مقاله و تحقیق بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل مطالعه موردی پرستاران و پزشکان بیمارستان قائم با مقدمه، روش شناسی تحقیق، یافته های پژوهش،بحث و نتیجه گیری و منابع درون متنی و منابع پایانی

مقدمه

امروزه سازمانی که از رویکردهای منابع انسانی بهره می برد می تواند راه پیشرفت و موفقیت خود را بهتر و مطمئن تر پیموده و مسیر دستیابی به توسعه خود را تضمین نماید. در بحث رقابت بین المللی سازمانهایی پیشتاز هستند که توسعه منابع انسانی در آنها به عنوان یک بحث اصلی مطرح می باشد. در این راه یکی از رویکردهای توسعه منابع انسانی توانمندسازی کارکنان است. در جهان کنونی توانمندسازی نیروی انسانی عنصر مهم و اصلی است که بواسطه آن می توان در جهت پویایی سازمان و سنت گریزی گام برداشت و محیط و جوسازان را در جهت افزایش عملکرد و نیروی انسانی متحول نمود.

تاریخچه اولین تعریف از اصطلاح توانمندسازی به سال 1788 بر می گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمان خودی مخی دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمان او دیده شود. این توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت واژه ای بود که برای اولین بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد.

با توجه به اینکه با دیگری سازمانی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در ایجاد توانمندسازی کارکنان در سازمان است.

امروزه در سازمانها یادگیری به قلب مدیریت وجودی فعالیت ما تبدیل شده است و باید اعتراف کرد که اگر سازمانها یادگیری را نادیده می گیرند، این امر می تواند شبیه به پذیرش مرگ به آنها باشد. یادگیری سازمانها در سال های اخیر جزء توانایی های سازمان برای پاسخگویی مناسب برای تغییر در محیط خارجی شده است. و امروزه به این هم پی برده اند که ارتقای بارگیری سازمانی موجب افزایش رقابت شغلی، تعهد سازمانی و اثر بخشی و عملکرد سازمانی می شود.

یادگیری سازمانی فرآیندی است پویا که سازمان را قادر می سازد تا به سعرت با تغییرات ساختاری یابد این فرآیند شامل تولید دانش جدید، مهارت، و رفتارها می شود. بارتیری سازمانی راه اصلی ایجاد کاردانش و بهبود کارایی سازمان است پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید